กว่าจะถึงเป้าหมาย…

เมื่อฟองไข่ถูกกะเทาะออก ลูกเต่าทะเลหลายสิบตัวยังไม่รู้ว่าทะเลอยู่ทางทิศใด และตนต้องไปสู่ทิศทางใด แต่โดยสัญชาตญาณได้อาศัยแสงเรื่อๆ ของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเป็นตัวบอกทิศทาง และอาศัยแรงกระทบที่เกิดจากคลื่นซัดชายฝั่ง จึงรู้ว่าทะเลอยู่ทางทิศไหน แล้วพากันมุ่งหน้าไปสู่แหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ คือ “ทะเล”

Sukhachan

22 มกราคม 2019