กว่าจะถึงเป้าหมาย…

เมื่อฟองไข่ถูกกะเทาะออก ลูกเต่าทะเลหลายสิบตัวยังไม่รู้ว่าทะเลอยู่ทางทิศใด และตนต้องไปสู่ทิศทางใด แต่โดยสัญชาตญาณได้อาศัยแสงเรื่อๆ ของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเป็นตัวบอกทิศทาง และอาศัยแรงกระทบที่เกิดจากคลื่นซัดชายฝั่ง จึงรู้ว่าทะเลอยู่ทางทิศไหน แล้วพากันมุ่งหน้าไปสู่แหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ คือ “ทะเล”

Sukhachan

22 มกราคม 2019

แม่ของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าและพระอานนท์ท่านกำลังวางหมากสำคัญ หมากที่จะ “ปฏิวัติ” ค่านิยม เพื่อให้สังคมยอมรับนักบวชหญิง อย่างละมุนละไมที่สุด

Sukhachan

22 มกราคม 2019

ความสำคัญของบาลีต่อสังคมไทย

วิกฤตของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ ท่านทั้งหลายคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรที่เราในฐานะเป็นชาวพุทธจะช่วยกันรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้

Sukhachan

22 มกราคม 2019
1 2 3