หน้าแรก

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ปริยัติธรรม : แผนกบาลี

จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ปี 2534 มีผลงานปรากฏคือพระภิกษุสามเณรสอบผ่านจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆ นับว่าเป็นสำนักเรียนดีเด่นของประเทศ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ปริยัติธรรม : นักธรรม

นอกจากดีเด่นด้านการศึกษาพระบาลีแล้ว สำนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมที่สูงมาก เพราะมีนักเรียนสอบได้ในแผนกธรรมจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

โครงการธรรมศึกษา

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาตั้งใจใคร่ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียน “ธรรมศึกษา” กับทางสำนักเรียน ซึ่งทางวัดได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ธรรมศึกษาชั้น ตรี,โท และเอก
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Nextend\\SmartSlider3\\Platform\\WordPress\\Widget\\WidgetSmartSlider3″][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ImageGrid_Widget”][/siteorigin_widget]