รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี 2561

แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศรายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี ปี 2561 แล้ว ในส่วนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามมีผู้สอบผ่านทั้งหมด 11 รูป มีรายชื่อดังนี้

https://www.facebook.com/Watawutvikasitarambalischool/photos/a.838796969571425/1899315266852918/?type=3&theater